: +31(0)612579403   

: Beeld@miekedewaal.com

Mieke de Waal

Mieke de Waal is een veelzijdig beeldend kunstenaar, opgeleid aan de Hogeschool van de Kunsten en de Nieuwe Akademie in Utrecht. Ze maakt afwisselend schilderijen, beelden uit staal en soft sculptures waarmee ze internationaal exposure heeft. Bezoek voor een impressie haar website www.miekedewaal.com. Deze site - dutchwaterart.com - is gewijd aan haar fotowerken met de overkoepelende titel 'Bespiegelingen'. Mieke de Waal vertelt:

'Al jaren maak ik foto's van water. Ik doe dat als ik op reis ben, maar ook tijdens wandelingen dichter bij huis. Of het nu een moeras, een rivier of een sloot is, steeds word ik geboeid door de beelden in en rond het spiegelende water. En: hoe langer je kijkt, hoe mooier de wereld dan wordt. In mijn fotowerken ga ik met de originele opnames aan het schuiven en spiegelen, soms wordt het bijna abstract. Ik wacht op het magische moment waarop je via zo'n fotowerk de oneindigheid kunt benaderen. Niet voor niets heette het eerste werk in deze reeks 'The sky is the limit'!'

Voor contact: mail Mieke de Waal via beeld@miekedewaal.com

+++++

Mieke de Waal is a versatile visual artist, trained at the Hogeschool van de Kunsten and the Nieuwe Akademie in Utrecht. She alternately makes paintings, statues from steel and soft sculptures with which she has international exposure. Visit her website www.miekedewaal.com for an impression. This site - dutchwaterart.com - is dedicated to her photo works with the umbrella title 'Reflections'. Mieke de Waal explains:

'I have been taking pictures of water for years. I do this when I travel, but also during walks closer to home. Whether it is a swamp, a river or a ditch, I am always fascinated by the images in and around the reflecting water. And: the longer you look, the more beautiful the world becomes. In my photo works I move and mirror the original images, sometimes it becomes almost abstract. I am waiting for the magical moment when you can approach infinity through such a photo work. It is not without reason that the first work in this series was called 'The sky is the limit'! '

Contact: mail Mieke de Waal via beeld@miekedewaal.com